Kom in

verzet

tegen de

korte termijn

Een deelnemer maakt een belofte voor een toekomstige generatie op een stuk papier in de Oude Sterrewacht
Een groep mensen loopt door een park in de richting van de Oude Sterrewacht in Leiden

De Tegentijd nodigt je uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de generaties die na ons komen.

Welkom, reiziger,

De Tegentijd is een artistiek project dat het langetermijndenken bevordert. In De Tegentijd ervaar je het verhaal van de diepe tijd en hoezeer wij een verantwoordelijkheid hebben voor toekomstige generaties. Vervolgens helpen we je een belofte voor de toekomst te maken. Zo kom je in verzet tegen het kortetermijndenken dat  zoveel van de grote uitdagingen waar we nu voor staan veroorzaakt heeft.

Je maakt een wandeling door je eigen leefomgeving en luistert naar een muzikaal-poëtisch verhaal dat begint bij de oerknal en eindigt in het jaar 2121. Onderweg ontdekken je hoezeer wij erfgenamen zijn van een immens lange geschiedenis, en hoe ons handelen gevolgen heeft voor wat er voor ons ligt. In verbeelding ontmoeten de deelnemers een kind uit het jaar 2121. Haar maken we een belofte. Een beweging van gelijkgezinden helpt je vervolgens deze belofte te vertalen in actie.

Een groep reizigers loopt onder de bomen door

De tocht

Een groep mensen ontmoet elkaar voor de Oude Sterrewacht

De ontmoeting

Twee reizigers schrijven hun belofte op een papier

De belofte

Een deelnemer schrijft in een groot boek

De beweging

Gemaakte en te maken reizen

De Tegentijd reist langs festivals, podia en organisaties waar mensen zich inzetten voor het langetermijndenken en toekomstige generaties. Sluit je aan bij een van de reizen?

De Tegentijd rond de jaarwisseling

24 december 2021 tot eind januari 2022, Overal in Nederland

Loop De Tegentijd rond de jaarwisseling met mensen die je dierbaar zijn. Of kijk met je organisatie, bedrijf, school of vereniging in het nieuwe jaar vooruit en maak collectieve voornemens tastbaar. We bieden een eenvoudige vorm om de geluidswandeling te lopen en het gesprek aan te gaan in eigen kring. Wie nodig jij uit?

De Tegentijd tijdens de Week van de Strategie

24 november 2021, Almere

Tijdens de Week van de Strategie in Almere liepen we De Tegentijd met toekomstmakers in de jongste stad van Nederland. Het decor: Het Weerwater en omgeving. Een fantastische plek om na te denken over de toekomst.

De Tegentijdse Time Rebels

19 november 2021, Amsterdam

Als Roman Krznaric een lezing komt geven, wil je natuurlijk daarvoor de wandeling die geinspireerd is op zijn boek meemaken. En dus kwam een groot deel van de bezoekers al een paar uur eerder bij elkaar om door een herfstig Amsterdam De Tegentijd te wandelen.

De Tegentijd bij Shift Talks

18, 19, 20 november 2021, ’s Hertogenbosch

Als onderdeel van Shift Talks, waar ook Roman Krznaric een grote rol had, wandelden de deelnemers door de prachtige omgeving van Het Bossche Broek.

De Tegentijd bij Academie Artemis

13 en 27 oktober 2021, Zaandam, Het Hem

Met studenten van Artemis verkenden we het Hem terrein in Zaandam. We liepen de wandeling, maar lieten hen, naast de standaard workshop, ook een speciaal op hen gemaakte workshop doen over nieuwe rituelen. 

De Tegentijd op Festival de Oversteek

5 september 2021, Nijmegen Noord (Lent)

Tijdens Festival De Oversteek liepen we door de omgeving van Lent, door het Spiegelbos richting De Waal. Vergezeld door wilde Konikpaarden lieten de wandelaars zich meenemen door het inspirerende landschap.

De Tegentijd op Festival 2030

31 augustus tot 26 september 2021, Leiden

Tijdens Festival 2030 liepen honderden mensen De Tegentijd door het Singelpark met spectaculair slot in de Oude Sterrewacht. Daar lieten ze hun belofte voor de toekomst achter in ons speciaal ontworpen boek.

Deelnemers aan De Tegentijd lopen door Amsterdam
Roman Krznaric voor een slide met de tekst Are we being good ancestors?
Een deelnemer kijkt uit over de Amstel

Een Tegentijdse beweging

Een beweging van tijdrebellen helpt elkaar de belofte voor de toekomst te vertalen in echte acties. Kom je ook in beweging?

“Ik zal mijn best doen om mee te helpen aan een toekomst waarin iedereen kan genieten van een veilig en voldoend leven zonder de schaduw of consequenties van de tikkende klok.”
– Maja Henwood

“Leer van onze fouten en maak je eigen fouten. Want het leven is fouten maken. Sta dan even stil, maar ga snel weer vooruit. Lieve jij, mijn toekomst, jouw heden, wees jezelf, ga leren en laat je elke dag verwonderen.”
– Anoniem

“Twijfel niet de hele tijd aan wat je moet doen lief ver kleinkind. Die twijfel kreeg je mee uit een lang lijn van genen. Maar er gewoon zijn en de wereld ervaren mag ook. Wel veel grapjes maken net als je verre voorouder.”
– V. Dusseldorp

Een afbeelding uit een gastenboek met daarin blaadjes en andere kleine voorwerpen
Ik ben hier samen met mijn dochter een dagje uit
Ik hoop dat de grootsheid van de klimaatcrisis en de onbevattelijkheid daarvan, we met elkaar en de aarde en verbinding met alles wat ons omringt weer kunnen terugvinden
In het licht van de sterren zijn wij maar voorbijgangers

Doe mee(r)

Dappere organisaties en plekken kunnen De Tegentijd inzetten om samen met hun team en publiek na te denken over de toekomst. Neem hiervoor contact met ons op. Ook zijn we op zoek naar tijdgidsen die De Tegentijd in hun eigen omgeving willen organiseren.

Inspiratie en bronnen

De Tegentijd is een onderdeel van een bredere beweging die oproept tot langetermijndenken en verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties.

The Good Ancestor

Roman Krznaric

Rediscovering Earth

Andres Dunker

The Ministry for the Future

Kim Stanley Robinson

Colofon

Het scenario van De Tegentijd is geschreven door Merlijn Twaalfhoven en Jasper Visser. Het script is ingesproken door Merlijn Twaalfhoven, Laura Mentink en Ami Kane met muziek van Merlijn Twaalfhoven. Foto’s op deze website: Sebastiaan de Groot.