Welkom, reiziger,

De Tegentijdse Tocht is een artistiek project waarin je het verhaal van de diepe tijd ervaart en kunt voelen hoezeer wij een verantwoordelijkheid hebben voor toekomstige generaties. Je maakt een wandeling door je eigen leefomgeving en luistert naar een muzikaal-poëtisch verhaal dat begint bij de oerknal en eindigt in het jaar 2121. Onderweg ontdekken je hoezeer wij erfgenamen zijn van een immens lange geschiedenis, en hoe ons handelen gevolgen heeft voor wat er voor ons ligt. In verbeelding ontmoeten de deelnemers een kind uit het jaar 2121. Haar maken we een belofte. 

Een groep mensen loopt door een prachtige groene omgeving
Een groep mensen loopt door een park in de richting van de Oude Sterrewacht in Leiden
Roman Krznaric voor een slide met de tekst Are we being good ancestors?
Een groep mensen ontmoet elkaar voor de Oude Sterrewacht

De belofte

Een beweging van tijdrebellen helpt elkaar de belofte voor de toekomst te vertalen in echte acties. Kom je ook in beweging?
“Ik zal mijn best doen om mee te helpen aan een toekomst waarin iedereen kan genieten van een veilig en voldoend leven zonder de schaduw of consequenties van de tikkende klok.”
– Maja Henwood
“Leer van onze fouten en maak je eigen fouten. Want het leven is fouten maken. Sta dan even stil, maar ga snel weer vooruit. Lieve jij, mijn toekomst, jouw heden, wees jezelf, ga leren en laat je elke dag verwonderen.”
– Anoniem
“Twijfel niet de hele tijd aan wat je moet doen lief ver kleinkind. Die twijfel kreeg je mee uit een lang lijn van genen. Maar er gewoon zijn en de wereld ervaren mag ook. Wel veel grapjes maken net als je verre voorouder.”
– V. Dusseldorp
Een afbeelding uit een gastenboek met daarin blaadjes en andere kleine voorwerpen
Een deelnemer maakt een belofte voor een toekomstige generatie op een stuk papier in de Oude Sterrewacht
Een deelnemer maakt een belofte voor een toekomstige generatie op een stuk papier in de Oude Sterrewacht
Twee reizigers schrijven hun belofte op een papier

Doe mee(r)

Dappere organisaties en plekken kunnen De Tegentijdse Tocht inzetten om samen met hun team en publiek na te denken over de toekomst. Neem hiervoor contact met ons op. Ook zijn we op zoek naar tijdgidsen die De Tegentijdse Tocht in hun eigen omgeving willen organiseren.

Foto’s op deze website: Sebastiaan de Groot. Illustraties op deze website: Jelle F. Post uit de Verdwaalatlas. Het scenario van De Tegentijdse Tocht is geschreven door Merlijn Twaalfhoven en Jasper Visser. Het script is ingesproken door Merlijn Twaalfhoven, Laura Mentink en Ami Kane met muziek van Merlijn Twaalfhoven.