De Tegentijd

Een beweging voor creatief verzet tegen het kortetermijndenken

We zijn een netwerk van veranderaars, verbinders en verbeelders. We helpen je om tegenstand te bieden tegen de waan van de dag.

Een deelnemer maakt een belofte voor een toekomstige generatie op een stuk papier in de Oude Sterrewacht
Een groep mensen loopt door een park in de richting van de Oude Sterrewacht in Leiden

Sluit je aan bij De Tegentijd

We maken een onweerstaanbare nieuwsbrief vol verrassende ideeën en mogelijkheden. En we organiseren bijeenkomsten, trainingen, optredens en ervaringen.

Ervaar de diepe tijd met de Tegentijdse Tocht

De Tegentijdse Tocht is een artistiek project waarin je het verhaal van de diepe tijd ervaart. Je maakt een wandeling door je eigen leefomgeving en luistert naar een muzikaal-poëtisch verhaal dat begint bij de oerknal en eindigt in het jaar 2121. Onderweg ontdekken je hoezeer wij erfgenamen zijn van een immens lange geschiedenis, en hoe ons handelen gevolgen heeft voor wat er voor ons ligt.

Inspirerende boeken

De Tegentijd is een onderdeel van een bredere beweging die oproept tot langetermijndenken en verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties.

Het Happy 2050 Scenario

Babette Porcelijn

The Good Ancestor

Roman Krznaric

From What Is to What If

Rob Hopkins

De Verdwaalatlas

Anne Graswinckel & Jelle F. Post

Rediscovering Earth

Anders Dunker

In Lichtjaren Heeft Niemand Haast

Marjolijn van Heemstra

The Ministry For the Future

Kim Stanley Robinson

Nu Is Het Aan Ons

Eva Rovers

On Time and Water

Andri Snær Magnason

Het Einde van de BV Nederland

Kim Putters

What We Owe The Future

William MacAskill

Het Is Aan Ons

Merlijn Twaalfhoven

Earth for All

Sandrine Dixson-Declѐve, Owen Gaffney, Jayati Ghosh, Jörgen Randers, Johan Rockström, Per Espen Stoknes

Workshops & trainingen

Hoe vind je houvast in een wereld die verandert?
In concrete programma’s met workshops, ontmoetingen, trainingen en lessen stimuleert de Academie voor Onzekerheidsvaardigheid het vermogen om met verbeelding, schoonheid en spel te navigeren door het onbekende.

 Wie zijn wij?

De Tegentijd is onderdeel van The Turn Club, een netwerk van kunstenaars en veranderaars. Wij werken samen met een groot netwerk van partner organisaties die zich inzetten voor langetermijndenken.

The Turn Club

Ministerie van de Toekomst

Lab Toekomstige Generaties

Foto’s op deze website: Sebastiaan de Groot. Illustraties op deze website: Jelle F. Post uit de Verdwaalatlas. Het scenario van De Tegentijdse Tocht is geschreven door Merlijn Twaalfhoven en Jasper Visser. Het script is ingesproken door Merlijn Twaalfhoven, Laura Mentink en Ami Kane met muziek van Merlijn Twaalfhoven. 

Contact

De Tegentijd nieuwsbrief: rosa@turnclub.org
De Tegentijdse Tocht: miriam@turnclub.org