Organiseer een
Plekberaad

voor de toekomst van jouw buurt, dorp of waterschap

Hoe vinden we samen een weg vooruit als overheid en burger elkaar niet goed kunnen zien en horen? Een Plekberaad maakt speelruimte voor bewoners om mee te denken, ontwerpen en bouwen aan de toekomst van hun plek, buurt of waterschap.

Samen doorlopen we een creatief traject waarin we onderzoeken hoe onze leefomgeving de mooist mogelijke plek kan zijn om te leven. Voor ons en voor toekomstige generaties. Hieruit ontstaat een toekomstvisie die we met het waterschap-, gemeente- of provinciebestuur delen.

Een groep mensen loopt door een prachtige groene omgeving
Een groep mensen loopt door een park in de richting van de Oude Sterrewacht in Leiden
Roman Krznaric voor een slide met de tekst Are we being good ancestors?
Een groep mensen ontmoet elkaar voor de Oude Sterrewacht

Hoe ziet een Plekberaad eruit?

Een Plekberaad neemt drie stappen, dat kan binnen één dag, of verspreid over drie dagdelen:

2050 – Dromen. Hoe zou de wereld van iemand die twee generaties verder geboren wordt eruit kunnen zien in het meest gunstige geval? Van dit visioen maken we een tekening samen met professionele tekenaars.

2030 – Verlies. Wat moeten we in 2030 loslaten om de droom van 2050 te kunnen bereiken? O.l.v. een kunstenaar ontwerpen we een ritueel van afscheid. Hierbij brengen we de pijn, onzekerheid en het verlies aan houvast in kaart.

2025 – Verbinding. Welke mensen, dieren en dingen zijn betrokken bij het ritueel van verlies dat we hebben gemaakt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hun pijn en onzekerheid zichtbaar wordt en kan worden opgevangen zodat zij werkelijk mee kunnen doen in de verandering? O.l.v. een kunstenaar houden we een parlement waarin de verschillende verliezende partijen door ons worden vertegenwoordigd.

Tenslotte besluiten we welke stap we gaan maken. NU – Actie. Welke vraag zetten we centraal voor het vervolg? Welke oproep kunnen we bij de gemeente of andere instantie neerleggen? Wat kunnen we zelf betekenen voor het vervolg?

De uitkomsten vinden hun weg gaan naar het lokale bestuur. Deelnemers blijven als aandeelhouders betrokken.

Zie jij mogelijkheid om een Plekberaad te organiseren?

Als je een overheidsinstantie of maatschappelijke organisatie bent en met ons samen een Plekberaad wilt ontwikkelen, schrijf dan naar Miriam.

Als je overweegt om als begeleider / buurtbewoner / vrijwilliger samen met anderen een Plekberaad te organiseren in jouw buurt, schrijf naar Miranda Willems. Je krijgt dan een uitnodiging voor een informatiesessie binnenkort.

Download hier het Handboek Plekberaden, waarin je stap voor stap kunt lezen hoe je zelf een Plekberaad kunt organiseren.

Een deelnemer maakt een belofte voor een toekomstige generatie op een stuk papier in de Oude Sterrewacht
Een deelnemer maakt een belofte voor een toekomstige generatie op een stuk papier in de Oude Sterrewacht
Twee reizigers schrijven hun belofte op een papier
“ ”

Ons voorstellingsvermogen beperkt zich doorgaans tot eigen belangen en individuele idealen. Een Plekberaad is eigenlijk een manier om de stemmen die we normaal niet horen naar boven te halen. Dit geldt niet alleen voor stemmen die we nu kunnen horen, maar ook voor de toekomstige stemmen, want de toekomst is vol met mensen die ons heel dierbaar zijn. Het is ook belangrijk dat de stem van toekomstige generaties wordt meegenomen in het gesprek.

– Merlijn Twaalfhoven, initiatiefnemer Plekberaden

Lees de verslagen van eerdere Plekberaden

Plekberaad in Allardsoog

Op het kruispunt van de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân kwam het Ministerie van de Toekomst samen om routes te bedenken die het begrip ‘Brede Welvaart’ kunnen inkleuren en vormgeven in Noord Nederland. Wat hebben we nodig om voorbij 2030 een omgeving achter te laten voor de brede welvaart van toekomstige generaties?

Plekberaad in Leiden: Wonen en samenleven in Leiden in 2060

50 jonge Leidenaren, lokale politici, beleidsmakers en pioniers kwamen samen om de dialoog te starten over de woonsituatie en samenleving voor toekomstige generaties Leidenaren. Samen vormden ze een toekomstvisie over wat zij over 6 generaties anders zouden willen zien.

Plekberaad in Uitdam: Een Waterberaad over de grote opgaven in Waterland

Samen met betrokkenen en belanghebbenden in Uitdam en omgeving hebben we bekeken hoe we straks in het voorjaar ruimte kunnen creëren voor uitwisseling, inspiratie en verbinding met oog op de huidige en toekomstige opgaven in Waterland.
“ ”

Dit soort plekberaden kunnen helpen om uit het pessimisme te stappen, we hebben veel meer van dit soort dialogen nodig.

– Anika van Wijngaard, deelnemer Plekberaad Leiden en journalist