De Tegentijd

Een blik in de toekomst

Dit jaar opnieuw geen nieuwjaarsborrel, maar dat betekent niet dat het jaar niet kan beginnen op een inspirerende en verbindende manier.

Wij hebben een fascinerende geluidswandeling gemaakt waarmee je een reis maakt door de diepe tijd en, via een moment in het nu, honderd jaar de toekomst in kijkt. De wandeling kan in de eigen omgeving gelopen worden, en daarna is er via zoom of teams een verdiepend gesprek waarin je wordt uitgenodigd om uit te zoomen en te verwoorden hoe elk van ons het komend jaar een stap kan zetten om een goed voorouder te zijn.

Als er in je organisatie een opgave, uitdaging of verandering speelt, kan deze op een creatieve en speelse manier hier een rol in spelen.

Wat is een goede wereld?
Welke keuzes willen we maken?
Wat is het belangrijkste voor ons, en voor generaties die nog komen?

Een afbeelding uit een gastenboek met daarin blaadjes en andere kleine voorwerpen

De uitdagingen van nu zijn complex, verbonden met elkaar en spelen op wereldschaal. We kunnen ze niet zomaar oplossen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat dergelijke problemen minder abstract worden, leren zien welke rol wij (kunnen) spelen in onze eigen omgeving en concrete stappen zetten richting een betere wereld. Daarvoor is het nodig om onszelf te verbinden met de plek waar we zijn en de mensen om ons heen, en vanuit deze verbinding op zoek te gaan naar overeenkomsten en gedeelde waarden. We kunnen ons dan als voorouders gaan zien en het belang van toekomstige generaties meewegen in de besluiten die we vandaag nemen.

De Tegentijd is audiowandeling over grote thema’s en het nemen van verantwoordelijkheid. In De Tegentijd ervaar je het verhaal van de diepe tijd en hoezeer wij verbonden zijn met toekomstige generaties. Vervolgens helpen we je een belofte voor de toekomst te maken. De ervaring kan binnen de geldende coronamaatregelen georganiseerd worden met jouw team, buiten of online.

De Tegentijd als alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst

Dit is een mogelijke vorm voor De Tegentijd in jouw organisatie. We gaan uit van 2,5 uur in totaal. Bijvoorbeeld 15:30-18 uur of 19:30-22:00 uur.

  1. Welkom, introductie van het langetermijndenken en instructie voor de geluidswandeling. Online, 30 minuten.
  2. Deelnemers maken een wandeling in hun eigen omgeving. Offline, 60 minuten.
  3. Reflectie opdracht waarin deelnemers een brief schrijven aan een denkbeeldig achterkleinkind uit het jaar 2122. Offline, 15 minuten.
  4. Reflectie in groepen van ±4: de deelnemers delen enkele elementen uit hun brief en bespreken hun blik op het komend jaar aan de hand van een scenario dat wij bieden. Online, 20 minuten
  5. Gezamenlijk gesprek en feestelijke afsluiting, waarin deelnemers hun intenties delen in de groep, de organisatie aan de hand van creatieve en prikkelende vragen ingaat op het jaar dat komt, en het geheel muzikaal wordt afgesloten. Online, ±30 minuten.

Voor het laatste onderdeel is het mogelijk om teksten en ervaringen van de deelnemers te verwerken in een muzikaal, poëtisch optreden.

Twee deelnemers zetten hun technologie aan
Deelnemers aan De Tegentijd lopen door het Singelpark
Een deelnemer schrijft in het grote boek

Waarom is toekomstdenken nu zo belangrijk?

Grote vragen over de toekomst krijgen vaak weinig aandacht. We zijn immers bezig met dagelijkse dingen; verplichtingen, leuke of nuttige zaken. En soms ook met problemen die schreeuwen om een oplossing. Intussen zitten we met een wereld die gewoon doordraaft in oude sporen. Ook al lossen we elke dag een probleem op, we staan niet stil bij de onderliggende structuren van de samenleving. Deze structuren bepalen de richting van waar we naar op weg zijn. Ze brengen ons naar de toekomst.
Er is een beroemde uitspraak: Alles wordt twee keer gemaakt, eerst in verbeelding, dan in de werkelijkheid.

Daarom vragen wij:
Kunnen we ons een goede toekomst voorstellen?
Hoe zouden wij daadwerkelijk ruimte voor onze verbeelding kunnen maken?

Een indruk van de reis door de tijd kun je krijgen in deze korte film die we maakten voor de Landschapstriënnale Het Groene Woud, waar het vraagstuk energietransitie centraal stond.

Kosten en contact

We kunnen een event op maat ontwerpen dat past bij de uitdagingen en vorm van een specifieke organisatie of situatie. Onderstaande opzet is een basis waar we veel ervaring mee hebben en gaat uit van maximaal 20 deelnemers: 

  1. Basis:  1,5 uur (introductie/wandeling/brief/kort nagesprek): €500,-
  2. Basis + (online) workshop: € 750,-
  3. Basis + (online) workshop + feestelijke muzikale afsluiting: € 1500,-
  4. Basis + (online) workshop + feestelijke muzikale afsluiting + teksten deelnemers verwerken: € 2000,-

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Contact en boekingen: Miriam van Oort miriam@turnclub.net 06 47 442 042

Meer informatie: www.tegentijd.nl

Colofon

Het scenario van De Tegentijd is geschreven door Merlijn Twaalfhoven en Jasper Visser. Het script is ingesproken door Merlijn Twaalfhoven, Laura Mentink en Ami Kane met muziek van Merlijn Twaalfhoven. Foto’s op deze website: Sebastiaan de Groot.